Add your content here

Blog kiến thức chuẩn hay mỗi ngày

Blog kiến thức chuẩn hay mỗi ngày

Tìm hiểu hàng hóa là gì? Phân tích mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá

Khái niệm về hàng hoá là gì? Hàng hoá là sản phẩm của lao động thông qua trao đổi, mua bán. Vậy mối quan hệ giữa hai thuộc tính của một sản phẩm là gì? Trong bài tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về khái niệm sản phẩm và mối quan hệ giữa hai thuộc tính của sản phẩm. Hãy cùng c21abigailadams.com tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

I. Khái niệm hàng hoá 

Có lẽ khái niệm thị trường hàng hóa là gì vẫn còn khá xa lạ với nhiều người

Có lẽ khái niệm thị trường hàng hóa là gì vẫn còn khá xa lạ với nhiều người. Có thể hiểu đơn giản đây là khái niệm chỉ thị trường vật chất hoặc thị trường ảo để mua bán, trao đổi sản phẩm, hàng hóa.

Trên thế giới ngày nay, có khoảng 50 thị trường hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, cá nhân và tổ chức kinh doanh hàng hóa và dịch vụ. Sản phẩm cũng được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Hiện nay, có những hàng hóa cứng như tài nguyên thiên nhiên như vàng và sắt. Hàng hóa mềm là các sản phẩm nông nghiệp như nông sản và thịt.

II. Hai thuộc tính của hàng hoá 

1. Giá trị sử dụng của hàng hoá

Giá trị sử dụng của sản phẩm là gì? Giá trị sử dụng là việc sử dụng các vật phẩm có thể đáp ứng nhu cầu của con người. Các nhu cầu trực tiếp như ăn, mặc, ở, đi lại, … Các nhu cầu gián tiếp, như tư liệu sản xuất …

Mỗi sản phẩm đều có một hoặc nhiều công dụng. Cái đáng dùng là cái có ích (ích lợi) Ví dụ: cơm ăn, áo mặc, nhà để ở, máy móc sản xuất, phương tiện vận tải…

Giá trị sử dụng của mỗi loại hàng hoá được quyết định bởi các thuộc tính tự nhiên của đối tượng hàng hoá (vật lý, hoá học, v.v.). Do đó, giá trị sử dụng là một phạm trù lâu dài vì nó tồn tại trong mọi chế độ hoặc chế độ.

Tuy nhiên, việc phát hiện và vận dụng từng thuộc tính tự nhiên có lợi này còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội. C.Mác đã viết: “Giá trị sử dụng, không phụ thuộc vào hình thái xã hội của nó, là nội dung vật chất của của cải”.

Giá trị sử dụng ở đây được gọi là một thuộc tính của hàng hóa, không phải là giá trị sử dụng của bản thân người sản xuất ra hàng hóa đó mà là giá trị sử dụng khác của xã hội thông qua trao đổi, mua bán.

Trong nền kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng là vật mang giá trị trao đổi, giá trị sử dụng chỉ được thực hiện khi nó được sử dụng hoặc tiêu dùng, còn nếu không được tiêu dùng thì giá trị sử dụng chỉ ở trạng thái có thẩm quyền. Để biến một giá trị sử dụng thành một giá trị sử dụng thực tế, bạn cần sử dụng nó. Điều này nói lên tầm quan trọng của tiêu dùng đối với sản xuất.

Giá trị sử dụng của mỗi loại hàng hoá được quyết định bởi các thuộc tính tự nhiên của đối tượng hàng hoá

Người sản xuất hàng hóa luôn quan tâm đến nhu cầu của xã hội và tìm cách làm ra những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của xã hội. Với sự phát triển của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các doanh nghiệp trong nước ngày càng bị cạnh tranh gay gắt.

2. Giá trị hàng hoá

Trong sản xuất hàng hoá, giá trị sử dụng còn là vật mang giá trị trao đổi. Để hiểu được giá trị của một loại hàng hóa, chúng ta cần đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi là quan hệ định lượng, là tỷ lệ trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau.

Ví dụ: Giá trị trao đổi của 1 m vải là 10 kg thóc. Sở dĩ vải và gạo là hai mặt hàng tuy có giá trị sử dụng khác nhau nhưng có thể quy đổi theo tỷ lệ nhất định vì có điểm chung là vải và gạo đều giống nhau.

Sức lao động là cơ sở của giá trị hàng hoá và do đó thời gian lao động và công sức lao động). Khái niệm này đã được khẳng định trong các sách giáo khoa kinh tế chính trị.

Từ quan điểm của các trường tiện ích cận biên, cuộc tranh luận đầy đủ vẫn còn tồn tại. Vì vậy, mục đích chung của nhu cầu được đưa vào các cá nhân khác nhau vẫn đảm bảo cơ sở trao đổi.

III. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hoá

1. Hợp nhất 

Hai thuộc tính này cùng tồn tại trong một sản phẩm. Nếu một vật có giá trị sử dụng (tức là đáp ứng được những nhu cầu nhất định của con người và xã hội) nhưng không có giá trị như không khí (tức là không do lao động tạo ra, không có kết tinh của lao động) thì bản chất là hàng hóa.

Ngược lại, vật có giá trị (tức là sức lao động được kết tinh), nhưng không có giá trị sử dụng (tức là không đáp ứng được nhu cầu của con người hoặc xã hội). Nó cũng không trở thành hàng hóa.

2. Đối lập

Thứ nhất, về giá trị sử dụng, chất lượng của hàng hóa (quần áo, thép, gạo, v.v.) khác nhau. Nhưng ngược lại, với tư cách là một giá trị, hàng hóa là giống nhau về chất, và đều là “kết tinh đồng đều của sức lao động”, tức là sự kết tinh của sức lao động, hoặc sức lao động được thể hiện (quần áo, thép, gạo…

Tất cả đều do lao động tạo ra và kết tinh ). Thứ hai, quá trình hiện thực hóa giá trị và giá trị sử dụng được tách biệt cả về không gian và thời gian. Giá trị được lấy trong các khu vực chu kỳ và trước khi thực hiện.

Giá trị sử dụng sau đó được thực hiện trong lĩnh vực tiêu dùng. Người sản xuất coi trọng giá trị, nhưng để đạt được mục đích giá trị cũng phải quan tâm đến giá trị sử dụng, còn người tiêu dùng coi trọng giá trị sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Thứ nhất, về giá trị sử dụng, chất lượng của hàng hóa (quần áo, thép, gạo, v.v.) khác nhau

Nhưng để có được giá trị sử dụng, bạn phải trả giá trị cho người sản xuất ra nó. Nếu không thực hiện, giá trị không có giá trị sử dụng. Mâu thuẫn giữa giá trị sử dụng và giá trị hàng hóa cũng là một trong những nguyên nhân của khủng hoảng sản xuất thừa.

Trên đây là thông tin về hàng hoá là gì? Hy vọng bài viết trên sẽ hữu ích đối với bạn đọc.